Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

RU TÌNH - TRẦM MẶC

Lần khâu lại những vần thơ
Để ru hạt nhớ mong chờ tháng năm
Lần khâu lại thưở duyên rằm
Mà nghe tha thiết trăm năm bến bờ
Lần gom trăng tỏ khi mờ
Nghe như xao xuyến lời thơ một thời
Lần gom sao sớm cuối trời
Bâng khuâng da diết à ơi ru tình
Lần gom áo trắng thư sinh
Nghe tha thiết nhớ chuyện tình thưở nao
Lần gom kỷ niệm dạt dào
Nghe lòng xa xót lao đao sóng dồn
                         Tháng 03/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét