Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

MƯA - NGUYỄN MIÊN THẢO
Bây giờ Huế đã mùa mưa?
Sàigòn cũng chuyển sang mùa gió Tây
Ngày xưa chỉ có mưa bay
Sàigòn giờ lại mưa ngày mưa đêm
Từ ngày anh gặp được em
Sàigòn với Huế mưa đêm mưa ngày

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét