Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2004

RẰM THÁNG CHẠP - NGUYỄN MIÊN THẢO

lang thang phố thị một mình
tìm mô cho thấy bóng hình của em
thôi thì chờ tới đêm rằm
mong sao thấy được bóng em ...trên trời