Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

CHÂN DUNG - THIẾU KHANH

Khi về vỗ cánh thinh không
Nghe rơi tiếng hạc muôn trùng núi cao
Em phiêu du tuổi hoa nào
Nghìn xưa để lại nghìn sau dấu giầy

Khi về giấu mặt hai tay
Lời kêu ca đã phơi bày chân dung
Em từ vô thỉ vô chung
Tan theo tiếng hạc phụ lòng anh yêu

Khi về đầu núi trăng treo
Con từ qui lạc cuối đèo gọi nhau

Khi về nắng nhặt mưa mau
Vắng em anh cũng nhạt màu chân dung.

Khi về vỗ cánh thinh không...

Pleiku, 5. 1963 - Sàigòn, 7-1965
  
THIẾU KHANH
(Nghìn Xưa Để Lại)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét