Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

ĐÊ ĐẦU TA NIỆM VỢ TA - NGUYỄN KHOA CHIẾN

Vợ ơi, vợ của ta ơi
Vì ta, em lãnh một đời gian truân
Quan trường mà sống thẳng băng
Thì đời ta phải dập bầm, hẳn nhiên
Chỉ thương em gánh lụy phiền
Lên bờ xuống ruộng bao phen rạc người
Rứa mà em chẳng oán đời
Càng thương bèo dạt mây trôi –thương chồng
Ơn em, đời dẫu vô thường
Có em, ta cứ thẳng đường mà đi
Đời ta dù chẳng ra gì
Có em, ta cứ phương phi ngẩng đầu
Ơn em đất thấp trời cao
Dìu ta qua cõi lao đao, ra người
Ơn em, ta thằng ham chơi
Tấm lòng em rộng một trời bao dung
Bạn ta chí cốt tứ phương
Ơn em nặng gánh phong trần lo toan
Rượu say ta muốn hát tràn
Ơn em bóng cả non ngàn của ta
Mai ta rời cõi ta bà
Đê đầu ta niệm vợ ta: thánh hiền

*Bến Tre, 8.3.2014
Đê đầu ta niệm vợ ta 

Vợ ơi, vợ của ta ơi
Vì ta, em lãnh một đời gian truân
Quan trường mà sống thẳng băng
Thì đời ta phải dập bầm, hẳn nhiên
Chỉ thương em gánh lụy phiền
Lên bờ xuống ruộng bao phen rạc người
Rứa mà em chẳng oán đời
Càng thương bèo dạt mây trôi –thương chồng
Ơn em, đời dẫu vô thường
Có em, ta cứ thẳng đường mà đi
Đời ta dù chẳng ra gì
Có em, ta cứ phương phi ngẩng đầu
Ơn em đất thấp trời cao
Dìu ta qua cõi lao đao, ra người
Ơn em, ta thằng ham chơi
Tấm lòng em rộng một trời bao dung
Bạn ta chí cốt tứ phương
Ơn em nặng gánh phong trần lo toan
Rượu say ta muốn hát tràn
Ơn em bóng cả non ngàn của ta
Mai ta rời cõi ta bà
Đê đầu ta niệm vợ ta: thánh hiền

*Bến Tre, 8.3.2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét