Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

ĐÓA LẶNG THẦM - NGUYỄN MIÊN THẢONgười ta hái nụ tầm xuân
Anh xin hái đoá lặng thầm em thôi
Mặc ai muốn hái sao trời
Anh về cất giữ nụ cười tháng Giêng
Dù ai nói đảo nói điên
Anh ngồi tĩnh lặng hành thiền nhớ em

1 nhận xét: