Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG MƯỜI Ở HUẾ - LÊ NGỌC THUẬN

NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG MƯỜI Ở HUẾ

Không có ngọn gió đứng đắn
Thoáng qua mái tóc tề chỉnh của em
Và anh cuốc bộ bậy bạ
Qua những con đường thành nội
Bức tường cao
Không thấy được khung cửa sổ lay cay ngày nào
Có đôi môi khế mơ hồ khói tỏa
Nỗi tuyệt vọng cuối cùng
Thấm theo từng hớp rượu
Lay lất nơi bến xe đò
Giữa trưa đứng bóng
Có lẻ phải đi thôi
Bởi thế nào thì em cũng biến mất
Chỉ còn lại anh
Những ngày của tháng mười
Với cơn mưa lè nhè

Khuôn mặt Vương phi ngoài tầm mắt với

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét