Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

CUỐI NGÀY SINH NHẬT - HOÀNG LỘC

cuối chiều sinh nhật

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSJoTQgwqVoKjJrpfXWNPnN0qLgCJKnn72GN9migoqUshr3KVh_
  đợi suốt một ngày, ba ông bạn
gửi lời chúc (ở tận đâu đâu)
mở trang thư gặp lời em nữa
(coi như ngày sinh ta gặp thời !)

tính ra vị chi chỉ bốn mạng
còn nhớ ta, nhớ một phận người
gió cuối chiều vẫn bình yên hát
trên cỏ thu kìa mộ của ai

ta đọc câu thơ thời mới lớn
mà thương câu thơ lúc tuổi già
còn em đây với ba ông bạn
mà cứ đành bốn cõi chia xa

gió cuối chiều cứ hồn nhiên hát
trên phận người hiu hắt cành khô

8-11-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét