Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

DẤU XƯA - VĂN VIẾT LỘC

Dấu xưa

Gởi:NMT


Mượn ai một chút dấu xưa,
Đường quên mất nẻo, bóng mưa vỡ rồi.
Có em thêm một chỗ ngồi,
Mất em chỗ đứng bồi hồi trói chân.
9.11.2013


VVL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét