Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THI PHẨM ĐỜI ƠI CỦA NHÀ THƠ NGÔ ĐÌNH HẢI


ĐÓN ĐỌC TẬP THƠ ĐỜI ƠI CỦA NHÀ THƠ NGÔ ĐÌNH HẢI 
NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN VÀ TỦ SÁCH VĂN TUYỂN PHÁT HÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét