Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

BẤT CHỢT - HOÀNG THỊ THIỀU ANH

Bất chợt một ngày
Bất chợt nắng…
Bất chợt một ngày
Bất chợt mưa…

Bất chợt xa Anh
Bất chợt nhớ
Bất chợt mộng về
Bất chợt
Yêu !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét