Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

THĂM BẠN Ở HÓC - PÀ - TÓ - HỒ NGẠC NGỮ


Xa đời, bạn ở sâu trong núi
Sáng sớm trồng cây, chiều lượm củi
Đói, ăn hạt gạo tự mình trồng
Mệt, xuống ngâm mình trong dòng suối
Thăm bạn, sương mờ đưa dẫn lối
Hoa rừng ngan ngát tỏa mùi hương
Chim muông buổi sáng chào người tới
Con dốc cao cao, chân thấy mỏi
Không gọi tiếng người, cất tiếng hú
Ngữ ngôn vứt sạch dưới chân trời
Gặp nhau mới biết là bạn cũ
Ngửa mặt chào nhau một tiếng cười
Một túp lều tranh, một chén trà
Tháng ngày thong thả bóng mây qua
Không trang kinh sách, không thơ phú
Cùng với cô đơn cất tiếng: Khà !
Hồ Ngạc Ngữ
01/11/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét