Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

NÓI VỚI CON TRAI ĐẦU LÒNG - ĐỊNH GIANG
Rồi con sẽ góp mặt
Với  cuộc chiến tranh  này
Trên quê hương nước mắt
Loài giây leo hôm nay

Mau lớn khôn đi con
Góp mặt cùng bè bạn
Đêm nhìn nắng hỏa châu
Ngày nhìn mưa bom đạn

Sợi nước mắt héo hon
Chảy dài trên má thắm
Giải khăn sô người người
Nỗi tiếc thương quấn chặt

Thuở mẹ sinh, giặc giả
Giờ bằng tuổi chiến tranh
Đã gần một thế kỷ
Ngày thất thủ kinh thành

Mẹ lớn khôn dạy học
Dạy gì các anh con
Nỗi bơ vơ muốn khóc
Con và cả nước non

Cha cuộc đời lính trángi
15 năm vác súng
Mỗi năm giờ sum họp
Ngắn hơn giờ chia phôi

Mau lớn khôn đi con
Cuộc đởi còn hấp dẫn
Xe pháo còn sang sông
Ngựa người  còn giao động
Đèn cù còn quay nhanh
Con mau mà tham dự

Cỡi  ngựa làm chinh phu
Bất hạnh đứa con gái
Theo con làm chinh phụ
Chinh phụ và chinh phu

Như đầu sông cuối sông
Như sớm mai và tối
Như ngày và như đêm

(Tuàn báo Khởi Hành, số 20, ngày 11.9.1969)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét