Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

MỘNG - MỘC MIÊN THẢOMộng...

1.
Đêm nằm gửi mộng núi đồi
Nhặt vạt nắng trời trong tiếng tơ đêm
Mời trăng cuộc rượu bên thềm 
Ta, trăng, bóng-nguyệt lăn kềnh say chơi... (*)
...
Cũng tròn một cuộc vui cười!

2.
Đêm nằm gửi mộng bên đời
Soi danh phận người qua ngọn tử sinh
Vọng xa "một tiếng chày kình" (**)
Có "khách tang hải giật mình"... ngộ ra...
...
Cũng tròn một cuộc vô thường!

3.
Đêm nằm gửi mộng sông dài
Hồn thấy lạc loài trong giấc mơ sâu
Lòng đời ví tựa bể dâu
Ôm ngàn con sóng bạc đầu... vẫn xanh
...
Cũng tròn một cuộc tung hoành!

4.
Đêm nằm gửi mộng núi đồi
Lang thang theo bóng trăng trôi tứ bề
Phiêu bồng, rong ruổi hả hê
Cho tàn cuộc lữ đi-về thênh thang...
...
Cũng tròn một kiếp đa đoan!

(Kính tặng Anh Sáu Quỷnh,
MMT - 11/2014)

(*) thỉnh ý: "Cử bôi du minh nguyệt / Đối ảnh thành tam thân" - Lý Bạch
(**) thơ Chu Mạnh Trinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét