Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

THƠ ĐÔNG HÀ

NHƯ LẦN SAU CUỐI

Đừng giông bão tội em
đừng mưa đừng buồn đừng cay đừng đắng
đừng cô đơn

bởi cơn cùng kiệt
sẽ hoang mang như trước hiên nhà
khi không còn xưa cũ
khi không còn bước chân

mà thành thời gian
mà thành mê mải
mà thành xác thân

như lần sau cuối...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét