Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA BÀI THƠ - NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Bài thơ đi theo hình sin
của đồ thị hàm số lẻ
tâm đối xứng biến trục Ox thành chính nó
trải dài những câu chuyện hàng ngày
những câu chuyện dài về số phận
cong cong dáng hình sin
cuộc đời mải miết đi tìm
nghiệm số ẩn, âm, và cứ biến thiên qua gốc tọa độ
bài thơ ngu ngơ
lượn vòng lượn vòng
hình sin cắt
Bài thơ im bặt
những đường tiệm cận qua đôi mắt
tóe chùm pháo hoa như hôm nay
qua 30 điểm không ngừng tiếng vỗ tay
bài thơ rụng 
dưới đống nợ nần của đám lá 
chúng đang rơi lả tả
giữa đêm
Bài thơ phát hiện
những nghiệm số vẫn âm 
trải dài theo tâm đối xứng
về câu chuyện dài của số phận
đang trượt về đoạn cuối hình sin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét