Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

EM TẬP GIẾT NGƯỜI - HOÀNG LỘCalt
em nói em tập giết người
giết anh - em sẽ
cho đời tình thâm
giết không bỏ sót (giết lầm?)
hèn chi con mắt lá răm biết lườm

anh nghiêng ngó cả vườn buồn
tìm chưa ra trái tình hườm ở mô
chỉ trong trái tim dại khờ
có đường gươm xước bất ngờ còn tươi

em hăm giết hết mọi người?
trừ tên cà chớn sống đời cùng em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét