Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

TRONG KHU VƯỜN XƯA - LÊ NỌC THUẬN

Chiều trong khu vườn xưa
Bạn bè quanh bàn rượu
Biết tìm em nơi nao
Buổi chợ chiều buồn thiu
Anh về theo cơn mưa
Tìm em – mùa hạ nhỏ
Con sông dài đong đưa

Chiều trong khu vườn xưa
Bạn bè quanh bàn rượu
Bên dòng sông Ô Lâu
 Cuộn vào đời tịch liêu

Tháng hạ ai đâu hay
Trái nhản lồng chưa ngọt
Anh vát mộng về sông
Nhản hoá thành sầu đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét