Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

NHỮNG MẢNH RỜI KÝ ỨC TRIỂN LÃM TRANH ĐẶNG MẬU TỰU

Chiều ngày 7 tháng 4. 2014, họa sĩ Đặng Mậu Tựu khai mạc triễn lãm tranh với tên gọi Những mảnh rời ký ức tại phòng trưng bày Lê Bá Đảng , 15 Lê Lợi Huế, chào mừng Festival Huế 2014. Đông đảo  anh chị em văn nghệ sĩ, bạn bè thân hữu đến dự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét