Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

QUÉT LÁ CUỐI NĂM - HỒ NGẠC NGỮẢnh của Ngacngu Ho.
sân chùa
đầy những tiếng chim
hoa Vô Ưu nở
giữa miền vô ưu
lá vàng từng chiếc
rơi...
rơi...
Sư dừng chổi
đứng
nghe lời Từ Tâm
nghe trong chiếc lá
cuối năm
héo khô rụng xuống
cho mầm lên xanh
đâu là hoại
đâu là thành
tiếng chim vang động
đầu cành khói sương
quét luôn
chiếc bóng vô thường
hoa Vô Ưu nở mười phương
nắng tràn

hồ ngạc ngữ
28/12/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét