Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

BUỔI SÁNG UỐNG CÀ PHÊ Ở DINH ĐỘC LẬP - NGUYỄN MIÊN THẢO buổi sáng ra ngồi dinh Độc Lập
mộng bá đồ vương một chút chơi
tối về nằm mơ thấy Di Lặc
nghe suốt trần gian một tiếng cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét