Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

QUÁN VĂN GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI

alt
TỦ SÁCH QUÁN VĂN
HÂN HẠNH GIỚI THIỆU TÁC PHẨM THỨ SÁU:

                           MANG VIÊN LONG
               Bền Bỉ Một Đời Văn

         alt

                             Nhà XB Hồng Đức
              Bìa & Trình Bày : NGUYỄN SÔNG BA

      Phát Hành Vào Ngày 20 Tháng 12 Năm 2014
         KÍNH MỜI BẠN VĂN & BẠN ĐỌC ĐÓN ĐỌC!

        Nguyên Minh & Nhóm Chủ Trương Hân Hạnh Giới Thiệu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét