Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

TỰ BẠCH - NGUYỄN MIÊN THẢONăm anh ba mươi tuổi
Ngỡ mình đi đúng đường
Giờ sắp tuổi lai hi
Mới biết mình lạc lối

Mười hai năm làm quan
Lòng luôn sao bức bối
Mười tám năm làm dân
Mới biết mình có tội

Mười tám năm làm thinh
Mười tám năm không nói
Em tặng một ngày xuân
Cuộc đời anh tươi rói

Chỉ cần nụ cười em
Cuộc đời anh đã khác
Chỉ cần được yêu em
Anh không còn đi lạc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét