Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

THƠ NGUYỄN ĐÌNH BỔN

Những ngày đô thị buồn tênh
Tôi ra nhìn nước sông bềnh bồng mây
Hồn tôi trôi giữa mưa dày
Có lao xao sóng cùng lây lất về…
Những ngày thức giữa cơn mê
Tôi ra đứng ngó tứ bề mông lung
Hồn tôi vết cắt khốn cùng
Giữa cơn huyễn mộng một vùng hoang liêu…
Nơi đây giờ đã chợ chiều
Dù bao cờ dựng thắm nhiều máu rơi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét