Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

SƠ KẾT NHÂN NGÀY SINH THỨ 69 - NGUYỄN MIÊN THẢO

Ta  sơ kết cuộc đời ta
Làm thơ thì dở, ngắm hoa thì nhiều
Học hành chẳng được bao nhiêu
Suốt đời chỉ lấy chữ yêu làm đầu
Mới sinh đã phải dãi dầu
Mẹ bồng chạy giặc với bầu sửa khô
Nhờ ơn Vú,  được bú nhờ
Nên ta còn sống đến giờ mới hay
Ôi ơn Vú, Mẹ cao dày
Chưa kịp báo đáp đã bay mất rồi

Gần bảy mươi tuổi - cuộc đời
Cám ơn em với một trời bao dung!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét