Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

TRÊN ĐỒI SIM Ở ĐẠI LÀO - TRẦN DZẠ LỮ            
                          Trên đồi sim tím nghiêng qua
                          Thông reo cô tịch , tình cha phía nào?
                          Mẹ ngồi cùng cốc tiêu dao
                          Bốn mươi năm trước hoa đào  hỏi ai?

                          Trên đồi sim chút mưa ngày
                          Cũng chan chát nhớ, anh đày đọa anh…
                          Kể từ cơn mộng thôi xanh
                          Phố xưa ở lại ,em thành thất chưa ?

                          Đồi sim tím đến bao giờ
                          Rượu sim anh uống đâu ngờ liêu xiêu?
                          Ngó về Phương Bối đăm chiêu
                          Tiểu Khê còn đó mưa chiều căm căm…

                         Trần Dzạ Lữ

                          

1 nhận xét: