Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

THƠ TẶNG NGUYỄN ĐỨC SƠN - NGUYỄN MIÊN THẢOHƯ VÔ MỘT CÕI PHIÊU BỒNG
Tặng Nguyễn Đức Sơn

Hư vô một cõi phiêu bồng
Dòm - vô -trong , thấy đỏ lòm tử sinh
Giật mình, mình tự hỏi mình
Mai sau nhân thế thật tình ra sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét