Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

CHIÊM BAO GẶP NGƯỜI - LÊ NALay phay gió , lâm thâm mưa
Tình buôn buốt , lạnh lưa thưa
muộn chiều
Với tay thảng thốt
mùa yêu
Chợt nghe ...
đăng đắng ít nhiều bão giông
Em như lứa cải đã ngồng
Xác xơ lũ cuốn giữa dòng
chơi vơi
Đừng
tìm em nữa anh ơi
Xui em mắc tội hứa lời...
dối gian .
Ngóng về bến lỡ đò ngang
Lòng đau đáu
giấu...bẽ bàng tình nhau
Ru mình một thuở xanh xao
Nổi chìm , hư thực...chiêm bao
gặp người .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét