Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

NHÂN GIỖ ĐẦU NI SƯ HUỲNH LIÊN - NGUYỄN MIÊN THẢO

Bữa cơm thánh mẫu ta về
Lá vô ưu nở bốn bề thanh xuân
Ô hay giữa chốn bụi trần
ta xin được chết giữa rừng ni cô
NMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét