Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

KHÔNG LỜI ĐỒNG VỌNG - ĐÔNG HÀ

Gọi gì cũng không lời động vọng
T nghe thương nhớ cứ xoay vòng
mỏi mắt chớp đời ơi biển động
đâu là mình giữa mênh mông
0
để sáng nay có loài mắt chớp
mở không ra mà đếm u sầu
u sầu nở muộn mười năm nữa
ai đứng chân cầu đời nước xuôi
0
Gọi gì cũng không lời động vọng
T treo thương nhớ dưới hiên nhà...
ĐH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét