Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

SÁT PHẬT - TRẦN MẠNH HẢO

SÁT PHẬT

alt
 
Thành Phật phải sát Phật
Gốc bồ đề một mình
Người nhập cùng tạo vật
Diệt diệt mà sinh sinh

Ở ngoài vòng sinh tử
Cọng cỏ cũng Phật mà
Ngộ rồi là chưa ngộ
Phật Phật mà ta ta

Chẳng cần phải diệt dục
Khi đã nhập Niết Bàn
Còn sợ gì gái đẹp
Hợp hợp mà tan tan

Phật không thể thành Phật
Nếu sợ kiếp luân hồi
Khoát tay ngoài thiện ác
Một một mà đôi đôi

Đời đâu phải bể khổ
Sát Phật, Phật quay về
Chết rồi còn mắc nợ
Tỉnh tỉnh mà mê mê

Phật tự tỏa, tự nhập
Cứ chi phải nâu sồng
Đừng hỏi hư hay thực
Sắc sắc mà không không

Thuý Kiều vừa thành Phật
Mười lăm năm tu hành
Cõi tâm thành cõi Phật
Lầu không lầu không xanh


TRẦN MẠNH HẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét