Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC SINH GIỎI HỌ NGUYỄN VĂN KHAI CANH LÀNG DIÊN LỘC

Vừa đến Huế trưa ngày 21.9.2014, tôi về làng dự lễ phát thưởng của chi hội khuyến học họ Nguyễn Văn khai canh, một trong 2 họ trong toàn tình được nhận bằng khen về thành tích khuyến học của tỉnh TT Huế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét