Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2014

KÝ ỨC VỌNG - VÔ BIÊN

Kí ức vọng.
                  Thương tặng : Hoa Soan. . .
 
Thu ở đâu
Chiều rưng bóng khói
Khuất lấp nẻo xưa
 gạch ngói rêu phong
Thời gian giữa bao điều xao động
Bóng tường im
Xiêu lệch nỗi đợi chờ

Tôi về tìm xưa
Đâu bờ dậu
Em của ngày thơ dại qua rồi
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ
Và nổi buồn
 tím hạt mồng tơi

Tôi về
Nhìn một phần đất quạnh
Bên kia sông lấp bể sao dời
Trái ấu nhọn tròn thương đôi lứa
Đồng ruộng đâu rồi.
Gốc rạ trơ phơi

Tôi về
Hỏi thầm vào con nước
Sông ơi sông
Cạn kiệt đời người
Mai trăm nhánh
Người đi xuôi ngược
Còn những chuyến đò
Kí ức vọng sông ơi

Tôi về tìm
Chỉ còn lại mùa thu 
Lá vàng rơi. . .
Lá vàng rơi trên những ngõ đời
Dâu bể người đi
Trái tim thôi gửi lại!
Mỗi phận người phần đất quyện
Quê ơi. . 

 Sơn trà đông 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét