Thứ Hai, 20 tháng 9, 2010

SƠ HUYỀN - TUỆ SỸ

Tang thương một giải tóc huyền
Bãi dâu ngàn suối mấy miền hoang vu
Gởi thân gió cuốn sa mù
Áo xanh cát trắng trời thu muộn màng
Chênh vênh hoa đỏ nắng vàng
Gót xiêu dốc núi vai mang mây chiều
Tóc huyền loạn cả nguyên tiêu
Lãng du ai ngở cô liêu bạc đầu
TS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét