Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

TRUNG THU - NGUYỄN MIÊN THẢO

Ta hẹn em về trăng tròn tháng tám
Dắt tay nhau dạo hết chốn non bồng
Nhưng chỉ sợ một đêm rằm nguyệt động
Cuộc tình nào rồi cũng hóa hư không .

NMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét