Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

ĐẾN HUẾ...


Ngày 26.7 bạn bè tụ hội quần hùng ở Huế
dự 2 đám giỗ: người bạn đời của
Nhà thơ Viêm Tịnh và nhà thơ Thái Ngọc San.
Mưa suốt buổi chiều khi rĩ rả khi xối xả.
Mấy ông bạn già kháo nhau
Cơn mưa đầu mùa mừng bọn hắn trở về .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét