Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

TIẾNG CHUÔNG GIÓ NGOÀI KHUNG CỬA


Không có sự bảo đảm nào
về hạnh phúc mãi mãi ...
Có hay không ?
Chỉ bắt đầu từ chính bạn
Và trong quá trình tạo dựng nó
Ta sẽ có một cảm giác bình yên...hài lòng
Và sự hài lòng đó được tạo ra
do tự chính mình chấp nhận .
Hạnh phúc ...
Như tiếng chuông gió treo ngoài cửa sổ
Khi ta cho đi
Là ta đã nhận về .

HẠ NHIÊN THẢO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét