Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

MỘNG - VÔ BIÊN

Mộng
Đêm rụng xuống 
Đêm êm êm
Gió qua thềm 
Trang sách củ

Lòng như ngỡ 
Thuở hoa xưa
Hồn đong đưa
Cười vang nắng

Con thuyền trắng
Giấy học trò
Xếp nho nhỏ
Bài tình thơ

Hồn mộng mơ
Miền cổ tich
Đêm từ tịch
Ai ngồi im

Gió qua thềm 
Lay cỏi mộng . .

Cố Quận - một mùa thu xa lắc . 
VB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét