Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Ở PHÂN ĐÀN CÁI BANG CỬA HIỄN NHƠN ĐẠI NỘI HUẾ


Anh1 : từ trái sang GĐ Nhà XB Thuận Hóa Nguyễn Duy Tờ, họa sĩ Đặng Mậu Triết,nhà thơ Viêm Tịnh,danh cầm Trương Văn Thanh,nhà thơ Nguyễn Miên Thảo,"ca sĩ nhân dân" Đặng Văn Chơn
Ảnh 2 :  Danh cầm Trương Văn Thanh và Nguyễn Miên Thảo
Ảnh 3 : HS Đặng Mậu Triết vẽ chân dung nhà thơ Viêm Tịnh và  Nguyễn Miên Thảo lúc 21 giờ tối 3.9.2013 tại phân đàn Cái Bang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét