Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

CHỦ NHẬT - NGUYỄN MIÊN THẢO

Biết rằng em chỉ đãi bôi
Mà sao lòng cứ bồi hồi , lạ chưa
Khi thì nắng,lúc lại mưa
Anh làm sao biết cho vừa lòng em
Thôi thì cứ nhớ để quên
Cứ yêu  để được buồn tênh một mình
NMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét