Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

NHAM THẠCH XANH - VIÊM TỊNH

 Tặng Lê Thị Xuân Mai

Làm sao ta ôm biển
bằng thời gian đang có
Biển đang đau nỗi đau của biển
Ta đang đau nỗi đau của ta
Hai trủng xoáy
cuốn hai dòng chảy xiết

Lệ là dòng nham thạch
đốt cháy
đời nhau

Viêm Tịnh
Nha Trang 08.06

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét