Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

MỘT KHÚC CŨNG ĐÀNH


Một ngày có sáu khắc
một đêm có năm canh
chuông mõ chùa xa không làm sao thấy rõ
chỉ hồ như

hồ như có khắc nào T nghĩ đến anh
hồ như có canh nào anh nghĩ đến T

dẫu ít dẫu nhiều
mình cũng đã cùng nhau một đoạn

ĐÔNG HÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét