Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

TRÊN CÁNH CHIM THỜI GIAN - ĐỊNH GIANG


Trưa nắng phi trường như bốc lửa
Thấy toán người khiêng những áo quan
Chiếc áo cuối đời người bạc mệnh
Gói kín gì những nỗi xót xa

Trong đáy chén hãy còn ít rượu
Uống tiễn ngươi người bạn không quen
Ðã bỏ đi sau ngày ngưng bắn
Chút khôi hài gởi kẻ chứng nhân

Kẻ chứng nhân, hết rồi tiếng nói
Xin ngậm cười, thay nỗi ngậm ngùi
Giọt nước mắt, ta ngươi xa lạ
Gửi cho ngươi và khóc cho ta
Ðể vĩnh viễn ngươi về cõi khác
Một cõi nào yêu dấu hơn đây

Thôi ung dung mà rời giày trận
Coi tháng ngày như hơi rượu cay
Trưa nắng ngươi về, ngươi về đất
Trên cánh chim buồn qui cố hương
Nổi khổ còn đây, người ở lại
Chén rượu nào vơi được nhớ thương 

Nhà thơ Định Giang sáng tác bài thơ này tại phi trường Phú Bài, Huế sau ngày có hiệp đinh ngưng bắn Paris 27 tháng 1 năm 1973, khi ông thấy lính vẫn chết và  các cuộc giao tranh vẫn còn tiếp diễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét