Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

KÍ ỨC VỌNG - VÔ BIÊN


  
Thương tặng : Hoa Soan. . 

.
Thu ở đâu 
Chiều rưng bóng khói 
Khuất lấp nẻo xưa 
 gạch ngói rêu phong 
Thời gian giữa bao điều xao động 
Bóng tường im 
Xiêu lệch nổi đợi chờ 

  Tôi về tìm xưa 
Đâu bờ dậu 
Em của ngày thơ dại qua rồi 
Chỉ còn lá vàng rơi kín ngõ 
Và nổi buồn 
 tím hạt mồng tơi 

  Tôi về 
Nhìn một phần đất quạnh 
Bên kia sông lấp bể sao dời 
Trái ấu nhọn tròn thương đôi lứa 
Đồng ruộng đâu rồi. 
Gốc rạ trơ phơi 

  Tôi về 
Hỏi thầm vào con nước 
Sông ơi sông 
Cạn kiệt đời người 
Mai trăm nhánh 
Người đi xuôi ngược 
Còn những chuyến đò 
Kí ức vọng sông ơi 

  Tôi về tìm 
Chỉ mùa thu ở lại 
Lá vàng rơi. . . 
Lá vàng rơi trên những ngõ đời 
Dâu bể người đi 
Trái tim thôi gởi lại! 
Mỗi phận người phần đất quyện 
Quê ơi. . .               
Sơn Trà đông 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét