Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

HÔN NHAU - VĂN VIẾT LỘC

Nhà thơ Văn Viết Lộc còn có bút danh Rừng Rú, trước năm 1975 có thơ đăng trên tạp chí Văn và các báo văn nghệ miền Nam. Sau 1975 anh tiếp tục viết và là chủ biên bán nguyệt san Học Trò (1990 - 1995) ở Sài Gòn, nhiều cây bút như Nguyễn Danh Lam, Bùi Thanh Tuấn, Châu Thu Hà thành danh hiện nay đều từng tham gia báo Học Trò.

Nhân thất tuần nhà thơ Văn Viết Lộc, HTTV xin đăng lại bài thơ tình anh viết trước năm 1975 với bút danh Rừng Rú.

HÔN NHAU

Trời sinh mưa nắng hôn nhau
Gió hôn ngọn cỏ, ao sâu hôn bèo
Cớ sao em chẳng làm theo
Mình hôn nhau ấy là theo lẽ trời

RỪNG RÚ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét