Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

ĐƯỜNG PHỐ NGÀY CUỐI NĂM - LÊ TUẤN VIỆT

1
Mang xuân bày bán vĩa hè
Ba mươi phố vắng trời se se chiều
Động còn nửa bước liêu xiệu
Lòng riêng hối hả sao chiều dững dưng?

2
Bày xuân hè phố chào mời
Chân quê nguyên bản ngại lời đãi bôi
Nắng tàn đường vắng người rồi
Tiếng lòng giục giã chiều trôi vô tình 
                               
                                           16.01.16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét