Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

MỒNG BA TẾT THẦY - TRẦN BẢO ĐỊNH


Mồng 3 tết thầy. Thầy đâu tết?
Trọng đạo tôn sư lúc thoái trào
Nhai chữ mớm trò, trò mửa hết
Đút tiền lo lót, cấp bằng cao!

Mồng 3 tết thầy. Thầy đâu tết?
''Nhà giáo'' hằng năm đã tết thầy!
Ta kẻ ngu ngơ đâm ngốc nghếch
Ngậm ngùi giữa chốn bụi trần ai!

Mồng 3 tết thầy. Thầy đâu tết?
Trường cũ, đồng môn, thất lạc bầy
Chẳng biết vì sao?Ta chẳng biết,
Xuân phai bóng nắng. Nắng xuân phai!

trần bảo định
Mỹ Tho,10.2.2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét