Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

CÕI ĐẠM TIÊN - NGÔ THIÊN THU
                                    (cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của Bạch Lê Quang)

Chiếc thoa ngọc bích Trà Châu
Gởi cho chàng Nguyễn đêm sầu Thăng Long
Vấn vương khúc Phụng Cầu Hoàng
Trở về bối rối một dòng Hương. Mơ

Đạm Tiên thánh thót âm xưa
Mắt buồn rơi ướt vạn mùa thu bay
Thoa đâm áo não ngón tay
Hồ Cầm nhỏ máu xót cay vô bờ

Giấy hồng nhan hóa thành thơ
Thả vào cõi Đạm mịt mù bóng mây.
                                     Huế 2/ 2014
                                               NTT

Liên lạc: dđ: 0946948894

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét