Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

TỰ NIỆM - TÂN DÂN

lòng thiệt vui được nhận những lời chúc mừng.
Cảm ơn các bạn nhiều lắm.
Bài thơ dưới đây víết vào sinh nhật trước,các bạn đoc cho vui.

Tự niệm
1
Ta rong chơi chốn ta bà
khi không lạc bước vườn từ hóa duyên
vội vàng mang hết sầu riêng
phơi phong lửa hạ lại quên thu về
buồn tình nhặt đóa sầu bi
xâu thành tràng hạt lần khi đứng ngồi,
2
Ta là bụi giữa đất trời
vòng vèo thiên địa luân hồi suối khe
chớm thu ngồi quán bồ đề
sáng ra chay tịnh tối về chén suông
thu tàn tựa cội tùng phong
ngữa tay hứng giọt sương trong đầu ngày,
3
Tình xưa rơi lọt kẽ tay
thu xưa để mất thơ ngây bàng hoàng
có khi ngược chuyến thời gian
lòng như nắng sắp thu vàng chiều phai
có khi gõ nhịp hát chơi
tựa hồ lũ trẻ reo cười đùa mưa!

1 nhận xét: